ظرف آب Bowl

ظرف آب Bowl
ظرف آب Bowl جهت آشامیدن آب برای سگ و گربه می باشد که صفحه ای که در قسمت فوقانی قرار دارد باعث جداسازی آلودگی از سطح آب ظرف حیوان شما می شود.
مشخصات محصول
  • اندازه22 سانتیمتر
  • تعداد در بسته3