لیدترمزدار

لیدترمزدار
لیدترمزدار
مشخصات محصول
  • اندازه2 سانتیمتر
  • تعداد در بسته6 عدد