میکروچیپ

میکروچیپ
میکروچیپ ابزاری ست تزریقی که حاوی تمامی اطلاعات شناسنامه ای حیوان شما می باشد. خصوصا در سفرهای خارج از کشور وجود این میکروچیپ همراه حیوان الزامی است
مشخصات محصول