پارک استیل هفت رنگ درب دار ۶ کیلویی

پارک استیل هفت رنگ درب دار ۶ کیلویی
این محصول جهت آموزش در سگ نژاد کوچک در زمان تولگی کاربرد دارد. با توجه به محدود کردن حیوان در گوشه ای از منزل پیشنهاد مناسبی جهت جلوگیری از آسیب زدن به خود و وسایل منزل و آموزش می باشد.
مشخصات محصول
  • اندازه60×60 سانتیمتر
  • تعداد در بسته6 عدد