پازل غذای آهسته خور (سگ)

پازل غذای آهسته خور (سگ)
این محصول با سرگرم کردن سگ شما مانع از خوردن حجم زیاد غذا در زمان کوتاه و سهولت هضم آن می شود و با توجه به اینکه سگ شما مستعد پرخوری می باشد وسیله پیشنهادی مناسبی می باشد.
مشخصات محصول
  • اندازه32 سانتیمتر
  • تعداد در بسته1