گردن بند الیزابت ساده

گردن بند الیزابت ساده
این محصول بعد از جراحی عقیم سازی مانع از لیس ضدن محل جراحی توسط حیوان گردیده و به بهبود سریعتر محل جراحی کمک شایانی می کند. البته استفاده از این محصول بهتر است با توصیه دامپزشک مربوطه باشد.
مشخصات محصول
  • اندازهS
  • وزن12 عدد