بیلچه

product-img

بیلچه مِشا

product-img

برای تمیز کردن ظرف خاک گربه و خارج کردن مدفوع از خاک از این بیلچه استفاده می‌شود. طرح گربه کارشده روی بیلچه باعث زیبایی این ابزار شده است.

product-img

این بیلچه بدلیل سوراخ های روی سطح آن مناسب برای جمع آوری مدفوع حیوان از خاک می باشد.

product-img

بیلچه مایا محصول بسیار محکم جهت جمع آوری مدفوع حیوان شما از سطح خاک می باشد.

product-img

این بیلچه به دلیل شیارهای روی سطح آن مناسب برای جمع‌آوری مدفوع حیوان از خاک می‌باشد.