سینی

product-img

این محصول جدید این امکان را به شما می دهد با فرایند مرحله ای گربه شما قادر خواهد ساخت تا در دراز مدت بدون هزینه خرید خاک و دردسرهای جانبی بتواند از سرویس بهداشتی فرنگی استفاده کند.

product-img

این محصول به دلیل جدا بودن صفحه مشبک بالایی و صفحه پایینی قابلیت قرار دادن پد در میان دو سطح و در عین حال باعث سهولت در شستشوی سینی می گردد. این وسیله بخاطر قابل حمل بودن وسیله آموزشی مناسبی جهت آموزش دستشویی حیوان شما می باشد.

product-img

این محصول به دلیل جدا بودن صفحه مشبک بالایی و صفحه پایینی قابلیت قرار دادن پد در میان دو سطح و در عین حال باعث سهولت در شستشوی سینی می گردد. این وسیله بخاطر قابل حمل بودن وسیله آموزشی مناسبی جهت آموزش دستشویی توله سگ های نژاد کوچک می باشد.

product-img

خرگوش ها با توجه به مسئله مدفوع زیاد در محیط زندگی خود با استفاده از این وسیله و آموزش مانع از پخش مدفوع حیوان در منزل شما می گردد.