ظرف

product-img

کاربرد این محصول جهت سگ های نژاد کوچک و گربه می باشد. به دلیل دارا بودن عمق کم خوردن را برای حیوان شما بسیار راحت می کند

product-img

این محصول با سرگرم کردن گربه شما مانع از خوردن حجم زیاد غذا در زمان کوتاه و سهولت هضم آن می شود

product-img

این محصول با سرگرم کردن سگ شما مانع از خوردن حجم زیاد غذا در زمان کوتاه و سهولت هضم آن می شود و با توجه به اینکه سگ شما مستعد پرخوری می باشد وسیله پیشنهادی مناسبی می باشد.

product-img

ظرف Pet bowl جهت آشامیدن آب برای سگ و گربه می باشد که صفحه ای که در قسمت فوقانی قرار دارد باعث جداسازی آلودگی از سطح آب ظرف حیوان شما می شود.

product-img

ظرف آب Bowl جهت آشامیدن آب برای سگ و گربه می باشد که صفحه ای که در قسمت فوقانی قرار دارد باعث جداسازی آلودگی از سطح آب ظرف حیوان شما می شود.

product-img

این ظرف جهت استفاده برای غذا و آب سگ های نژاد بزرگ کاربرد داشته و با توجه به اینکه قیمت مناسب گزینه مناسبی برای سگ شما می باشد.

product-img

این ظرف جهت استفاده برای غذا و آب سگ های نژاد متوسط کاربرد داشته و با توجه به اینکه قیمت مناسب گزینه مناسبی برای سگ شما می باشد.

product-img

ظرف دو قلو آلفا با توجه به قابلیت دو بخشی بودن آن این امکان را برای شما فراهم می کند که بتوانید همزمان هم آب و هم غذا را در یک ظرف در اختیار سگ خود قرار دهید.

product-img

این ظرف با قابلیت متصل شدن به قفسها، درب باکس ها و همچنین لبه فوقانی که جهت ممانعت از پرتاب غذا به خارج ظرف می گردد. کاربرد بسیار مناسبی جهت آب و غذا خوردن برای سگ و گربه و یا پرنده شما دارد.

product-img

ظرف غذا در پرندگان یکی از عوامل مهم بیماری در پرندگان می تواند باشد. این ظرف به دلیل آنکه به راحتی پاکسازی می شود مانع رشد باکتری و قارچ شده و به راحتی می توان آن را پاکسازی و ضدعفونی کرد.