قطره

product-img

این محصول با فرمولی اختصاصی برای آموزش سگ شما برای تربیت ادرار و مدفوع آنها میباشد که با بوی خاص آنها را تحریک به ادرار در منطقه مورد نظر شما میکند و جلوگیری از ادرار سگ شما در محل هایی مانند فرش و مبل میکند.